Technik Organizacji Reklamy

 

Cykl nauczania: 4 lata

Symbol zawodu: 333906

Charakterystyka środowiska pracy. Specjaliści od organizacji reklamy najczęściej pracują w biurach firm bądź korporacji bądź zakładają własne agencje reklamowe. Praca odbywa się wewnątrz, zwykle biurze dostosowanym do pracy jak również do przyjmowania potencjalnych klientów. Praca technika organizacji reklamy ma charakter zespołowy - musi on współpracować z innymi specjalistami od reklamy zatrudnionymi w firmie. Ważne jest, by wykazywał się empatią i szacunkiem wobec innych, ponieważ zapewni to przyjemną oraz wydajną atmosferę pracy. W czasie pracy ma częsty kontakt z ludźmi, z którymi negocjuje warunki zleceń, dyskutuje nad projektami oraz udziela rad dotyczących strategii marketingowych. Najczęściej czas pracy jest stały i wynosi 8 godzin i jest dostosowany do systemu pracy instytucji, w której jest zatrudniony. W przypadku intensywnych kampanii promocyjnych lub dużej liczby zleceń może on się wydłużyć.

 

Predyspozycje zawodowe: Pomocne są umiejętności plastyczne, poczucie estetyki, kreatywność i myślenie abstrakcyjne, predyspozycje organizatorskie. Ponadto: komunikatywność; kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych; łatwość nawiązywania kontaktów; umiejętność prowadzenia negocjacji; kreatywność; myślenie analityczne, twórcze; refleksyjność nad podejmowanymi działaniami; stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej.

 

W Technikum nauczysz się:

 • organizacji stanowiska pracy własnej oraz kierowanego zespołu,
 • wykorzystywania podstaw finansów, prawa do samodzielnej działalności gospodarczej oraz podstaw psychologii i socjologii pracy dla potrzeb organizowania reklamy,
 • opracowywania oferty handlowej z zakresu sprzedaży usług reklamowych,
 • organizacji sesji fotograficznych i filmowych na potrzeby reklamowe,
 • tworzenia tekstów i sloganów reklamowych oraz oceniania skuteczności tych form,
 • tworzenia podstawy projektu graficznego reklamy wizualnej,
 • tworzenia ogólnego scenariusza reklamy radiowej i telewizyjnej,
 • oceniania przebiegu, skuteczności i efektywności przeprowadzonej kampanii reklamowej,
 • wykorzystywania znajomości języka angielskiego do realizacji zadań zawodowych.

 

Kwalifikacje w zawodzie technik organizacji reklamy:

 • A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
 • A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

Po ukończeniu szkoły możesz: – kontynuować edukację na każdej uczelni, preferowane są uczelnie ekonomiczne (np. Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Zarządzania), – podjąć pracę w agencjach reklamowych /na stanowisku agenta reklamowego, account manager, copywriter, art designer, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, – rozpocząć własną działalność. Możesz także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w innych zawodach. Dla zawodu technik organizacji reklamy przykładowe ścieżki rozwoju zawodowego mogą prowadzić do następujących 5 zawodów: Po uzyskaniu kwalifikacji A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu oraz A.29. Obsługa klientów i kontrahentów można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik spedytor. Po uzyskaniu kwalifikacji A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania oraz A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych oraz A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk. Po uzyskaniu kwalifikacji A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali. Po uzyskaniu kwalifikacji A.24. Wykonywanie prac biurowych można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik prac biurowych. Po uzyskaniu kwalifikacji T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych oraz T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik obsługi turystycznej.

Posiadając wykształcenie średnie ogólne i świadectwo dojrzałości (matura) można rozpocząć studia wyższe prowadzące do licencjatu lub dyplomu magisterskiego na kierunku marketing, logistyka, zarządzanie, turystyka i rekreacja, administracja.