[yamaha] Niemowlaki w Krainie Dźwięków (NwKD) - dla niemowląt od 4 do 18 miesiąca życia

programy MUZYCZNEJ EDUKACJI WCZESNODZIECIĘCEJ

 

Program umuzykalnienia dzieci w wieku niemowlęcym od 4 do 18 miesięcy.


Rozpoczynamy zajęcia z niemowlakami od 4. miesiąca życia.
W specjalnie przygotowanym, przyjaznym dla niemowląt pomieszczeniu, mającym wiele przestrzeni do zabawy, spotykają się raz w tygodniu dzieci i ich rodzice, aby w grupie Foczki Robby zdobywać pierwsze doświadczenia z muzyką. Foczka Robby jest postacią prowadzącą program. Z nią maluchy przez okres jednego roku poznają świat muzyki. Każdy niemowlak może mieć do dyspozycji książeczkę z kolorowymi ilustracjami, piosenkami, wierszami i fachowymi komentarzami specjalisty neurologa dr Rosemarie Richter nt. rozwoju dziecka. Dodatkowo została przygotowana płyta CD ze specjalnie zaaranżowanymi dla niemowląt piosenkami i muzyką klasyczną.

Różne instrumenty muzyczne, zabawki i przedmioty codziennego użytku sprawiają, że wspólne spotkania odnoszące się do spraw życia codziennego są ciekawe i kształcące, zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Ogromne znaczenie mają tematy takie jak np. "Kąpiel", "Spanie", "Ząbkowanie", "Uczymy się mówić", "Urodziny", "Choroba", "Raczkowanie", "Przewijanie". Przy uwzględnieniu różnych kanałów postrzegania dziecka i jego doświadczeń sensomotorycznych, niemowlakom proponowane są różnorodne formy pierwszego kontaktu z muzyką (umuzykalnianie). 


Istotą Programu jest zasada "swobodnego odkrywania". Dajemy niemowlakom możliwość samodzielnego poznawania rzeczy na własnym, samodzielnie wybranym poziomie nauczania. Owe odkrywanie wsparte jest wspólnym śpiewem, słuchaniem muzyki, zabawą w ruchu. Zasadniczym założeniem zajęć jest to, aby możliwie dużo się działo, a możliwie mało "mówiło". Rola rodziców ogranicza się do pozycji obserwatorów, zbierających owoce swojej dotychczasowej aktywności.

 

Dalsze informacje znajdą Państwo w prospekcie PDF-Prospekt oraz w poniższej tabeli. Zapraszamy także do obejrzenia filmu "Muzyka w rozwoju dziecka" część 1 i część 2.

 

Siła muzyki -
cel przewodni kształcenia muzycznego:

Muzyka jako język

która:

 • wspiera rozwój niemolwaka,
 • jest medium komunikacyjnym z dzieckiem,
 • wspiera interakcje pomiędzy rodzicami a dzieckiem, 
 • umacnia więzi pomiędzy rodzicami i dzieckiem.

 

Wiek uczniów:

niemowlaki w wieku od 4 miesiąca życia do 1,5 roku

w towarzystwie jednego rodzica (opiekuna)

 

Osób na grupę:

od 4 do 10 dzieci wraz z ich rodzicami 

 

Czas nauki:

raz w tygodniu, po 45 minut przez ok. 12-14 miesięcy

 

Materiały: 

1) kolorowa książeczka, obejmująca kilkanaście różnych tematów wraz z rysunkami, piosenkami, wierszykami oraz fachowymi komentarzami specjalisty neurologa

2) płyta CD ze specjalnie zaaranżowanymi z piosenkami i stylami muzycznymi dla niemowląt

 

Elementy zajęć:

akcje i zabawy, śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, ćwiczenia sensomotoryczne, masaż dla niemowląt, stymulujące wierszyki, rytuały, swobodne odkrywanie.  

 

Treść zajęć: 

 • proste zabawy muzyczne w towarzystwie maskotki Foczki Robby, która towarzyszy różnym fazom rozwoju dziecka, 

 • oglądanie obrazków i słuchanie historyjek odwołujących się do różnych sytuacji dnia codziennego, które przekazują wiedzę o otaczającym świecie,

 • śpiewanie piosenek, przy których wykonuje się jednocześnie określone czynności,

 • słuchanie wierszyków i powiedzonek, którym towarzyszą różne zabawy,

 • zabawy z przedmiotami codziennego użytku oraz instrumentami perkusyjnymi,

 • zabawy z rekwizytami stymulującymi rozwój mózgu oraz wszystkich zmysłów,

 • wprowadzanie różnych muzycznych zabaw ruchowych.

 

Korzyści z zajęć: 

Po ukończeniu programu "Niemowlaki (...)" dzieci powinny:

 • aktywnie pojmować muzykę jako środek komunikacji,

 • wykształcić w sobie pewne wyczucie metryczne (pulsację),

 • być w stanie zanucić na "la" fragmenty melodii lub, w pojedynczych przypadkach, zaśpiewać również tekst piosenki,

 • odróżniać zabawy od wprowadzenia do piosenek,

 • dysponować bogatymi wariantami wyraźnej melodii mowy podczas gaworzenia lub tworzenia własnego słownika.

 

Pozostałe informacje:

Niemowlaki w Krainie Dźwięków to zajęcia:

 • stymulujące zmysły: słuchu, wzroku, mowy, dotyku, smaku oraz węchu, a także fizycznego ruchu i równowagi (więcej na ten temat mogą dowiedzieć się Państwo podczas prezentacji po lekcji próbnej)

 • uspokajające niemowlaka ("muzyka łagodzi obyczaje"),

 • pogłębiające kontakt fizyczny rodzica z dzieckiem, dzięki temu budujące u niego poczucie bezpieczeństwa oraz poczucie pewności siebie,

 • rozwijające intelekt oraz inteligencję muzyczną dzięki wykorzystaniu muzyki i zabaw rytmicznych,

 • rozwijające zachowania społeczne poprzez kontakt z innymi niemowlakami (inteligencja społeczna)

 • stymulujące rozwój mózgu - prawej i lewej półkuli mózgowej (więcej na ten temat mogą dowiedzieć się Państwo podczas prezentacji po lekcji próbnej).

 

Bezpłatne szkolenia dla Rodziców

Uczestnicy programu "Niemowlaki w Krainie Dźwięków" bezpłatnie uczestniczą w projekcie edukacji rodzicielskiej "Kształtowanie talentu i zdolności dziecka - wspierająca funkcja rodziców".

 

Fakty:

1) Badania neurobiologiczne dowodzą, że kilkumiesięczne niemowlęta są wybitnie muzykalne. Rozpoznają grupy dźwięków i rytmów, potrafią odróżniać trójdźwięki dur od innych trójdźwięków, rozpoznają zarys melodii i mają nawet elementarne podstawowe wyczucie koła kwintowego.  

 

2) Uzdolnienia dziecka są wrodzone, ale to środowisko wywiera na nie olbrzymi wpływ. Ponieważ środowisko muzyczne niewielu dzieci jest właściwe i tak bogate, jak powinno być, nic przeto dziwnego, że przyniesiony na świat poziom uzdolnień, od momentu narodzin zaczyna się stopniowo obniżać. Dzieje się tak do chwili, aż środowisko stanie się odpowiednie.

 

3) Im wcześniej dziecko zostanie włączone w bogate muzyczne środowisko, tym wcześniej jego muzyczne uzdolnienia zaczną się podnosić do poziomu urodzeniowego i tym bliżej tego poziomu mogą się ustabilizować (choć nigdy go już nie przekroczą).

 

4)  Pięćdziesiąt procent zdolności człowieka do uczenia się rozwija się w pierwszych czterech latach życia. Podczas tych lat tworzą się drogi nerwowe, na których opiera się cała przyszła zdolność uczenia się.

 

5) Muzyka jest nie tylko czynnikiem odprężającym i wprowadzającym umysł dziecka w stan najbardziej sprzyjający nauce, lecz również jest nośnikiem, dzięki któremu informacje wpływają do pamięci dziecka efektywniej (także naszej).  

 

Serdecznie zapraszamy Państwa oraz Wasze dziecko do udziału w bezpłatnej lekcji próbnej.
Po lekcji chętnie zaprezentujemy Państwu kolejne korzyści z uczestnictwa Waszego niemowlaka w Programie oraz odpowiemy na interesujący Państwa temat.