[yamaha] Junior Extension Course (JXC) - tylko dla kursu JMC - dla dzieci od 6 roku życia

 

Program adresowany wyłącznie do dzieci, które ukończyły program "Junior Music Course".

Junior Extension Course to program, który jest kontynuacją programu "JMC" i przeznaczony jest tylko dla dzieci, które ukończyły ten kurs. W programie JXC duży nacisk położony jest na dalszy rozwój i ugruntowanie słyszenia melodycznego, jak i harmonicznego oraz pamięci muzycznej. Dużo pracuje się z dziećmi również nad elementami gry solowej i zespołowej oraz nad kreatywnością wykorzystania instrumentów klawiszowych.

Cele nauki:

Dalszy rozwój wrażliwości na muzykę

Dalsze kształcenie słuchu i rozwój śpiewania ekspresywnego

Doskonalenie techniki grania na instrumencie klawiszowym

Wprowadzenie do samodzielnego opracowywania utworów

Egzamin w ramach The Yamaha Grade Examination System - grade 9

 

Wiek

uczniów:

od 6. (7.) do 8. (9.) roku życia

 

Osób na grupę:

do 10 osób

 

Czas nauki:

raz w tygodniu, po 55 minut przez ok. 2.5 lata

 

Elementy zajęć:

naśladowanie, powtarzanie, zajęcia słuchowe, spontaniczne pomysły uczniów (włączane do zajęć), rozwijanie techniki grania.

 

Materiały:

4 podręczniki „Repertoire” (cz. 1-4), zawierające utwory repertuarowe i wskazówki wykonawcze;

4 podręczniki „Solfege and ensemble” (cz.1-4), zawierające utwory zespołowe, solfeże oraz ćwiczenia harmoniczne;

4 pyty CD „Repertoire” (cz. 1-4), zawierające utwory repertuarowe;

4 pyty CD „Solfege and ensemble” (cz.1-4), zawierające utwory zespołowe, piosenki i solfeże;

płyta CD z polskimi wersjami piosenek.

 

Treść zajęć:

Główne założenia programu:

rozwój umiejętności harmonizowania usłyszanych oraz podanych melodii,
rozwój techniki grania na instrumentach klawiszowych,
wprowadzenie do improwizacji i prostych kompozycji
tworzenie swoich własnych kompozycji i aranżacji.
rozwój wrażliwości słuchowej na dokładne wysokości dźwięków - intonację
harmonizowanie, transponowanie, różne akompaniamenty
czytanie nut i zapisywanie opracowanych utworów

 

Pozostałe informacje:

Uczestnictwo Rodziców nie jest wymagane (choć pomocne w procesie nauki)