[yamaha] Junior Music Course (JMC) - dla dzieci od 4 do 5 roku życia

 

Elementarne wychowanie muzyczne dla dzieci pomiędzy od 4 do 5 roku życia.

Program jedyny w swoim rodzaju!

 

"Języka uczymy się poprzez mówienie, a muzyki - poprzez śpiewanie". Tym hasłem zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami do uczestnictwa w programie nauczania jedynym w swoim rodzaju. Zajęcia rozwijają elementarne zdolności muzyczne dziecka, uczą świadomego słuchania, śpiewania i grania na instrumentach klawiszowych. Rozwijają nie tylko muzykalność dziecka, ale także jego inteligencję! Nauka gry na instrumencie rozwija czynność MÓZGU. Uczy MÓZG nowych wzorców i pobudza szerokie obszary kory mózgowej. Poprawia myślenie, rozumowanie i kreatywność.

W tym wieku SŁUCH u dzieci rozwija się w zadziwiająco szybkim tempie, co jest pomocne w przeprowadzaniu ćwiczeń z zakresu śpiewu sylabami solfeżowymi, ćwiczeń rytmicznych, a także przy słuchaniu muzycznych fantazji, wspieranych muzyką repertuarową. Podczas zajęć dzieci zapoznają się dodatkowo z notacją muzyczną. Instrumenty klawiszowe pełnią rolę narzędzi wspierających kształcenie słuchu. Zajęcia wspomagane są płytami CD i DVD, które towarzyszą dzieciom także w domu.

Jeśli rodzice biorą udział choćby tylko częściowo w pierwszych muzycznych krokach swoich dzieci, świadczy to o tym, jak dużą wagę przykładają do muzycznego rozwoju swojego dziecka. Zniesiony zostaje podział między szkołą a domem, a muzykowanie ma swoją kontynuację w domu i staje się codziennością. To jest gwarantem fantastycznych efektów w rozwoju dziecka.

Dalsze informacje znajdą Państwo w naszym prospekcie PDF-Prospekt oraz w poniższej tabeli.

   

Siła Muzyki - cel przewodni: 

Przewodni cel kształcenia muzycznego: muzyka staje się językiem

Program: 

 • metodyczne trzy kroki z programu Szkraby i Muzyka: "słuchanie => śpiewanie => granie" zostają rozszerzone o czynności "czytania", "pisania" i kreatywności;

 • pozwala uzyskać elementarne wychowanie muzyczne (dzięki obecności rodzica na lekcji, systematycznej pracy w domu oraz materiałom dydaktycznym wspomagającym proces kształcenia); 

 • rozwija muzyczną zdolność słuchową (kształcenie słuchu absolutnego);

 • przygotowuje do gry na instrumencie klawiszowym;

 • jest bardzo dobrą podstawą do rozpoczęcia nauki na jakimkolwiek innym instrumencie (dzięki uzyskanym kompetencjom muzycznym przez dziecko).

Wiek  

uczniów:

dzieci od 4. do 6. roku życia

Osób na grupę:

od 4 do 10 uczestników

każde dziecko uczestniczy w zajęciach z jednym z rodziców !

Czas nauki:

raz w tygodniu, po 55 minut przez ok. 2 - 2.5 roku

Elementy zajęć: 

granie na instrumencie (repertuar, zabawy keyboardowe, harmonizowanie),  śpiewanie piosenek, solfeż (ćwiczenia, akordy), teoria muzyki. 

Materiały:

4 podręczniki "Primary" (cz. 1-4), zawierające zarówno utwory repertuarowe, jak i zabawy keyboardowe oraz piosenki;

4 zeszyty ćwiczeń „Workbook” (cz. 1-4), zawierające elementy teorii  muzyki oraz przygotowujące do pisania nut;

4 płyty CD (cz. 1-4) z akompaniamentami do utworów repertuarowych;

4 płyty DVD (cz. 1-4),  dedykowane poszczególnym podrecznikom zawierające piosenki, elementy teorii jako wzbogacenie procesu nauczania;

płyta CD z nagranymi piosenkami do programu;

przewodnik po programie dla rodziców z tekstami;

muzyczny "Laptop" - do zabaw w domu (zaznaczanie nut, szukanie klawiszy, itp.)

torba na powyższe materiały.

Treść zajęć:

wspieranie kreatywności dziecka;

elementarne kształcenie muzyczne;

podstawy gry na instrumencie klawiszowym - keyboard (zabawy keyboardowe, repertuar, harmonizowanie), w tym:

 • rozwijanie ekspresyjnej umiejętności grania,
 • rozwijanie umiejętności słuchania,
 • rozwijanie słuchu harmonicznego;

śpiewanie na sylabach solmizacyjnych (solfeż);  

kształcenie śpiewu ekspresyjnego /śpiewanie jako element nauki gry/;

rozwijanie poczucia rytmu;

świadome interpretowanie muzyki - umiejętność czytania zapisów nutowych. 

Korzyści z zajęć: 

Pod koniec realizacji programu dzieci są mniej więcej w wieku 6-7 lat i są w stanie:

 • samodzielnie rozpoznawać sekwencje dźwięków oraz zaśpiewać je na absolutnych sylabach solmizacyjnych,

 • naśladowczo odtwarzać sekwencje dźwięków w ramach kompozycji muzycznej (np. tempo, dynamika, frazowanie, intonacja, rytmika),

 • powiązać zapis nutowy w kluczu wiolinowym i basowym z wewnętrznym wyobrażeniem dźwięku i śpiewnie artykułować te dźwięki zgodnie z nazwami nut,

 • zagrać na instrumencie klawiszowym prostą kadencję w trzech tonacjach dur i dwóch tonacjach moll i/oraz samodzielnie zagrać proste melodie;

oraz

 • osiągają bardzo dobrze rozwiniętą muzyczną zdolność słuchową,

 • potrafią rozpoznawać nuty w kluczu wiolinowym i basowym,

 • umieją grać w zespole (silnie rozwinięta inteligencja społeczna).

Pozostałe informacje:

Program ... 

... obok gry na instrumencie klawiszowym, kładzie nacisk na ćwiczenia w śpiewaniu solfeżu,  

... rozwija nie tylko muzykalność dziecka, ale także inteligencję; pomaga wykorzystać wzrastające możliwości intelektualne i potencjały, ujawniające się na poszczególnych etapach rozwoju psychologicznego dziecka;

... kładzie nacisk nie tylko na elementarną edukację muzyczną, ale także na umiejętność współpracy w grupie (rozwija umiejętności słuchania, liczenia się z innymi, empatię).

 

Instrument klawiszowy ...

... w elementarnym wychowaniu muzycznym pedagogiki YAMAHA należy do podstawowego wyposażenia zarówno na zajęciach, jak i w domu. Z reguły jest to keyboard, w niektórych przypadkach pianino.

... jest narzędziem do nauki umożliwiającym zagranie tego, co zostało usłyszane i co było uprzednio śpiewane na sylabach solmizacyjnych.

... nie służy na tym etapie nauce techniki gry na instrumencie klawiszowym, lecz wspiera rozwój słuchu

Fakty:

1)  Dzieci, które bardzo wcześnie miały kontakt z muzyką - zwłaszcza jeżeli chodzi o grę na instrumentach klawiszowych - są z reguły bardziej inteligentne od dzieci, które nie miały takiej szansy;

2) Wcześnie rozpoczęte zajęcia muzyczne wspierają rozwój potencjału intelektualnego dziecka. Dodatkowo gra na instrumentach klawiszowych w znaczący sposób poprawia zdolności abstrakcyjnego myślenia i przyczynia się w dużym stopniu do rozwoju zdolności matematycznych. Wzbogaca także intelekt, zdolności motoryczne, koordynację ruchową, percepcję zmysłową i zdolność koncentracji.

3) Intensywne zajmowanie się muzyką kształtuje cenne cechy osobowości i sposoby zachowania, takie jak: wytrwałość, systematyczność, wiarygodność, wrażliwość, pewność siebie, zdolność koncentracji. Poszerzają również zakres doświadczeń i prowadzą do wyrobienia umiejętności samooceny. 

4) Rodzice poprzez swoje zachowanie znacząco wpływają na muzyczną edukację swojego dziecka. Edukacja muzyczna dziecka jest "sprawą rodzinną".

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej lekcji próbnej oraz chętnie porozmawiamy na interesujący Państwa temat.